......forside......................
......hva er osteopati...........
......behandlingen...............
......hva behandles..............
......historie.......................
......kontakt/hvor er vi.........


MEDLEM AV NORSK OSTEOPAT FORBUND

Lilleengen Osteopati
Storgata 23 2815 Gjøvik
------------------------------------------
John Lilleengen
[Tlf: 92894237]
[E-post: jlillee@online.no]

Osteopati

I Osteopati fokuserer man på sammenhengen i hele kroppen for å finne årsaken til problemet - som ofte kan være et annet sted enn der smerten oppleves.

Ta kontakt med osteopat tidlig. Da minsker behovet for en omfattende behandling.